blogas – tekstų skaitymo būdas

 
PENKIASDEŠIMT PIRMOJI METŲ SAVAITĖ
(grįžti prie sąrašo)
 
 
2005-12-23, atviras laiškas A. Zuokui
 
Artūrai, kreipiuosi į Jus švenčių išvakarėse ne todėl kad tikėčiausi būti išgirstas, o tik įkūnydamas klasikinį (tik inversišką) Vedlio Žodį Tautai, kuris, beje, lygiai taip pat nėra skirtas tiesioginiam išgirdimui.

Šiųmetinėje Lietuvos politikoje belikote vienintelė charizmatiška figūra, galinti atkurti tautos tikėjimą, kuriuo ji ir įsuka rinkimų, taigi ir demokratijos mechanizmą, užuot panaudojusi kitas silpnas savo galias (supratimą, sutarimą etc.). Jei Jums pavyktų nepasitraukti, apginti teisę į galimas praeities nuodėmes ir atimti priešams galimybę aptikti naujų, teliktų žingsnelis.

Linkiu Jums suburti darbščius, mąstančius, dorus ir žemiškus žmones ir atgaivinti jų viltį. Manau, jog turite daugiau kalbėti, nes ne viskas savaime suprantama anapus televizoriaus ekrano, dienrasčio puslapio ir interneto žinių portalo. Jūsų charizmą iš dalies gimdo ir tokių kaip aš nenoras pasiduoti abejingumui.
 
< 2005-12-22  2005-12-24 >

rzu
dienos
saulė
modeliai
kūryba
ratilai
kas ir kaip
parama