blogas – tekstų skaitymo būdas

 
DVIDEŠIMT TREČIOJI METŲ SAVAITĖ
(grįžti prie sąrašo)
 
 
2007-06-08, kaip atrodė babelio bokštas?
 
Akivaizdu, kad į bokšto viršūnę kylantį kelią būtų patogu nukreipti spirale. Susimąstęs apie tokios spiralės formą, atsiverčiau skaičiuoklės EXCEL darbo knygą ir stulpelyje A sukūriau ilgą seką didėjančių sveikų skaičių (nuo 0 iki 1440). Juos mintyse pavadinau laipsniais, o kadangi 1440/360=4 , tai jutau, kad mano bokšto planas susisuks į keturas platėjančias vijas.

Tuomet į B1 įrašiau =SIN(A1/180*PI())/360*A1, o į C1: =COS(A1/180*PI())/360*A1. Dvigubu sragtelėjimu nutęsiau šias formules žemyn, ir, nenuimdamas žymėjimo, atidėjau X-Y tipo diagrama:Beliko perkelti mintį į trimatę erdvę. Tuščiame darbo lakšte pasidariau dvi vienodas sekas (-4; -3,9; ... 3,9; 4), įrašydamas jas statmenai viena kitai, į A2:A82 ir B1:CD1. Mintis pasirodė besanti sudėtinga, būtų sunku ją sutalpinti į vieną ilgą (bjauriai ilgą) formulę, kurią tektų nuolat kopijuoti iš B2 į B2:CD82. Tad perkėliau visą darbą į vižualbeisiką, įrašęs ir vienąsyk nukopijavęs =zet($A2;B$1).

Beliko susikurti makro funkciją, kurią rasite šio įrašo pabaigoje. Atlikęs jos tekste pakeitimą ir grįžęs prie duomenų tik paspausdavau F9. Funkciją sąmoningai perrašiau kuo ilgesnėmis nestruktūruotomis (bet veikiančiomis) eilutėmis. Siekiau dviejų tikslų: kad Jums būtų lengviau surinkti tekstą ir kad nebūtumėte perpratę sprendimo, jei kartais ryžtumėtės patys jo ieškoti (susukite dar vieną papildomą viją, ką?).

Pirmosiose dviejose iliustracijose – hipotetiškas Babelio bokšto vaizdas, kokį būtų buvę galima stebėti prieš jam sugriūvant. Apačioje – vaizdas iš viršaus ir iš apačios (tam tikra prasme – iš vidaus).Function zet(x, y)
Pi = 3.1415926536
If (x = 0 And y > 0) Then a = 1 Else If (x = 0) Then a = 0 Else a = Atn(y / x) / Pi + 1 / 2
If (x < 0) Then a = a + 1
r = Sqr(x * x + y * y) + a / 2
If (r >= 4) Then h = 0 Else h = a + (3 - Int(r)) * 2
If (h > 6) Then h = 6
zet = h
End Function
 
< 2007-06-07 ekselio paviršiai 2007-06-13 >

rzu
dienos
saulė
modeliai
kūryba
ratilai
kas ir kaip
parama