blogas – tekstų skaitymo būdas

 
DVIDEŠIMT PENKTOJI METŲ SAVAITĖ
(grįžti prie sąrašo)
 
 
2009-06-18, saulėlydis - tai labai paprasta!
 
Nuolat girdėdamas apie krizės metu niekaip iš socializmo neišsivaduojančią Tėvynę – turiu omeny smulkaus ir vidutinio verslo (t.y. mokesčių mokėtojų) nykimą ir valstybės tarnyboje dirbančių žmonių skaičiaus augimą – pamėginau rasti kokį nors paprastą problemos sprendimo kelią.

Po neilgų svarstymų pavyko suformuluoti kelis teiginius:

Reikėtų skubos tvarka taip pakeisti darbą reguliuojančius įstatymus, kad išeitinės pašalpos būtų išmokamos tik privačiame sektoriuje (tik 100% privataus kapitalo įmonėse)

Niekas nenorės dirbti valstybės tarnyboje? Puiku, juk kaip tik tokio vektoriaus krizės metu mums ir trūksta.

Joje likusiems gal būt ilgainiui bus mokama daugiau, bet tai irgi nėra blogai. Tam tikra prasme valstybinis sektorius taptų laikina darbo vieta, kurioje dirbtų nedaug žmonių, užsakančių funkcijas iš privataus (todėl efektyvaus) verslo, o vėliau įvertinančių ir skelbiančių pasiektus rezultatus.

Be išeitinių pašalpų valdininkų skaičiaus mažėjimas lengviau pasiduotų vertikalioms žemyn nukreiptoms piramidėms (nevykdai taupymo normos savo veiklos sferoje - esi atleistas, tavo vietą užima tas, kas jas vykdo (tik jau dvigubas)). Šiek tiek hipertrofuoju, bet juk Krizė.

Reikėtų identifikuoti visų biudžetininkų partinę priklausomybę ir nuolat skelbti, koks nuošimtis kiekvienai partijai priklausančių klerkų yra atleidžiamas.

Šis skaičius neturėtų labai svyruoti ir skirtis nuo bendrojo atleidžiamų valdininkų vidurkio. Tik nesakykite, kad tik tam tikrų partijų nariai yra geresni, labiau reikalingi šaliai specialistai. Partijos pagal apibrėžimą jungia ne specialistus, bet vienodas politines pažiūras turinčius žmones.

Prieš pat artimiausius rinkimus bus įdomu palyginti ne tik išsidalytų ministerijų ir jų reguliavimo sferose veikiančių biudžetinių įstaigų saulėlydžius, bet ir partinių valdininkų atleidimo skaičius.

Žaidimo taisyklės juk turi būti tokios, kad Lietuvai būtų geriau.
 
< 2009-06-17 visuomenė 2009-06-23 >
2009-06-20 22:52 Raimundas ZabarauskasPensijų, socialinių išmokų mažinimas Jums atrodo stabilumo garantas? Ko tada apskritai keitėme santvarką, socializme ir buvo daug žmonių su potencialu, dirbančių valstybiniame sektoriuje.Mano galva ministerijos turėtų susitraukti iki itin mažo skaičiaus VIEN politinio pasitikėjimo tarnautojų. Visą kitą reikia perduoti (užsakyti) privačiam bizniui.
2009-06-20 19:39 MegejasNerealūs šiuo metu pasiūlymai.1. Pagalvokite, kiek žmonių dirba ten, koks jų potencialas ir t.t. Stabilumas valstybėje svarbiau nei krizės ar politiniai/ideologiniai priklausomumai.2. Diskriminacija dėl politinės priklausomybės numatyta tik politinio pasitikėjimo tarnautojams, kas, manau, yra visiškai teisinga.
komentarų: 2neteisingų atsakymų: 2teisingų be komentaro: 2
kaip komentuoti?vardas:
Kontrolinis klausimas:url:
Ar priklausau kuriai nors partijai?

atsakymas:
Įrašyti(pasitikiu Jūsų vidiniu cenzoriumi (ąčęėįšųūž, rupūžė ir t.t.))

rzu
dienos
saulė
modeliai
kūryba
ratilai
kas ir kaip
parama