blogas – tekstų skaitymo būdas

 
DVIDEŠIMT TREČIOJI METŲ SAVAITĖ
(grįžti prie sąrašo)
 
 
2015-06-04, senas prancūziškas anekdotas
 
Prancūzų generolas nuo kalvos stebi mūšį tarp prancūzų ir rusų pulkų. Staiga jis pastebi, kad jo artilerija nebešaudo. Strimgalviais ritasi žemyn, susiranda dalinio vadą ir šaukia:

– Kas yra? Kodėl artilerija nešaudo???

– Mano generole, – atsako jam išsitempęs kaip styga pavaldinys, – tam yra tūkstančiai priežasčių! Pradėkim nuo to, kad mano motina niekuomet manęs nemylėjo...
 
< 2015-06-03 keistenybės 2015-06-05 >

rzu
dienos
saulė
modeliai
kūryba
ratilai
kas ir kaip
parama